Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
2 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ  
3 БАЯНХОНГОР АЙМАГ  
4 СЭЛЭНГА АЙМАГ  
5 ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ  
6 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
7 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ  
8 ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР