Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 НИЙСЛЭЛ  
2 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ  
3 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
4 ДУНДГОВЬ АЙМАГ  
5 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ  
6 ХОВД АЙМАГ