Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
2 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ  
3 ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР  
4 ОРХОН АЙМАГ