Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Нөөцийн мэдээлэл  
1 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
2 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
3 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
4 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
5 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
6 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
7 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
8 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
9 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
10 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
11 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
12 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
13 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
14 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
15 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
16 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
17 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
18 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
19 2016.12.28 / ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ  
20 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
21 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
22 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
23 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
24 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
25 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
26 2016.11.17 / САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
27 2016.11.17 / ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР  
28 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
29 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
30 2016.07.01 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
31 2016.06.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
32 2016.06.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
33 2016.06.23 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
34 2016.06.23 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
35 2016.06.23 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
36 2016.06.23 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
37 2016.06.23 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
38 2016.06.23 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
39 2016.06.23 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
40 2016.06.09 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
41 2016.06.09 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
42 2016.06.09 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
43 2016.06.09 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
44 2016.06.09 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
45 2016.06.09 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
46 2016.06.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
47 2016.06.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
48 2016.06.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
49 2016.06.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
50 2016.05.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
51 2016.05.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
52 2016.05.19 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
53 2016.05.19 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
54 2016.05.19 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
55 2016.05.05 / БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ  
56 2016.05.05 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
57 2016.05.05 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
58 2016.05.05 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
59 2016.05.05 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
60 2016.04.14 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
61 2016.04.14 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
62 2016.04.14 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
63 2016.04.14 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
64 2016.04.14 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
65 2016.04.14 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
66 2016.03.24 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
67 2016.03.24 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
68 2016.03.24 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
69 2016.03.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
70 2016.03.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
71 2016.03.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
72 2016.03.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
73 2016.03.04 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
74 2016.02.18 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
75 2016.02.18 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
76 2016.02.18 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
77 2016.02.18 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
78 2016.02.11 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ  
79 2015.12.24 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
80 2015.12.24 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
81 2015.12.24 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
82 2015.12.24 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
83 2015.12.24 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
84 2015.12.24 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
85 2015.12.24 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
86 2015.12.24 / ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
87 2015.12.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
88 2015.12.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
89 2015.12.10 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
90 2015.12.10 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
91 2015.12.03 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
92 2015.12.03 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
93 2015.12.03 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
94 2015.12.03 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
95 2015.12.03 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
96 2015.12.03 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
97 2015.12.03 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
98 2015.12.03 / БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
99 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
100 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
101 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
102 2015.12.03 / БАЯНЗҮРХ, СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
103 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
104 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР / Дэс түшмэл  
105 2015.12.03 / БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
106 2015.12.03 / БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС / Дэс түшмэл  
107 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР / Туслах түшмэл  
108 2015.12.03 / БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Туслах түшмэл  
109 2015.12.03 / СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Туслах түшмэл  
110 2015.11.19 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
111 2015.11.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
112 2015.11.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
113 2015.11.19 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
114 2015.11.19 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
115 2015.11.05 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
116 2015.11.05 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
117 2015.11.05 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
118 2015.11.05 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
119 2015.11.05 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
120 2015.11.05 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
121 2015.10.22 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
122 2015.10.22 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
123 2015.10.29 / ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
124 2015.10.01 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
125 2015.10.01 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
126 2015.10.29 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
127 2015.10.29 / УВС АЙМАГ /Дэс түшмэл  
128 2015.10.15 / САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
129 2015.10.15 / ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА  
130 2015.10.01 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
131 2015.10.01 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
132 2015.10.01 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
133 2015.10.01 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
134 2015.10.01 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
135 2015.10.01 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
136 2015.10.01 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
137 2015.10.01 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
138 2015.10.01 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
139 2015.10.01 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
140 2015.07.09 / ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
141 2015.07.09 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
142 2015.07.09 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
143 2015.07.09 / ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА  
144 2015.06.26 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
145 2015.06.26 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
146 2015.06.26 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
147 2015.06.26 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
148 2015.06.26 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
149 2015.06.26 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
150 2015.06.26 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
151 2015.06.26 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
152 2015.06.04 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
153 2015.06.04 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
154 2015.05.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
155 2015.05.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
156 2015.05.28 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
157 2015.05.28 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
158 2015.05.28 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
159 2015.05.28 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
160 2015.05.21 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
161 2015.05.21 / УВС АЙМАГ /Дэс түшмэл  
162 2015.06.04 / БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ / Дэс түшмэл  
163 2015.05.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
164 2015.05.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
165 2015.05.21 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
166 2015.05.21 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
167 2015.05.07 / Нийслэлийн Тээврийн газар / Дэс түшмэл  
168 2015.05.07 / Нийслэлийн Боловсролын газар / Дэс түшмэл  
169 2015.05.07 / Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар / Дэс түшмэл  
170 2015.05.07 / Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
171 2015.05.07 / Нийслэлийн Автозамын газар / Дэс түшмэл  
172 2015.05.07 / Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба / Дэс түшмэл  
173 2015.05.07 / Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба / Дэс түшмэл  
174 2015.05.07 / Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба / Дэс түшмэл  
175 2015.04.30 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
176 2015.04.30 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
177 2015.04.30 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
178 2015.04.30 / Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
179 2015.04.30 / Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
180 2015.04.30 / Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
181 2015.04.30 / Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
182 2015.04.23 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
183 2015.04.23 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
184 2015.04.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
185 2015.04.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
186 2015.04.16 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
187 2015.04.09 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
188 2015.04.09 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
189 2015.03.26 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
190 2015.03.26 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
191 2015.03.12 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
192 2015.02.18 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
193 2015.02.18 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
194 2014.12.25 / Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх