Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
2 ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
3 ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
4 ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
5 АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
6 АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
7 УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
8 УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
9 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
10 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл