Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
2 УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
3 ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
4 ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
5 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
6 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
7 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
8 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
9 ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
10 ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
11 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
12 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
13 ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
14 ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
15 АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
16 АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
17 ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
18 ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
19 ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР  
20 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл