Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 Төрийн албаны шалгалтад бэлтгэж байгаа иргэдэд зориулсан гарын авлагын 2017 оны хэвлэлийг “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага  
2 БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
3 БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
4 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
5 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
6 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
7 НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУД  
8 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
9 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
10 ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
11 ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл